۳ روز تست رایگان قالب ها

۳ روز تست رایگان قالب ها

 ۳ روز تست رایگان هر یک از قالب های وبـخـونـه بدون محدودیت امکانات و دسترسی ها : شما میتوانید بدون پرداخت هزینه پیش از خریدهرکدام از قالب ها، قالب وردپرس مورد نظر خود را برای مدت ۳ روز تست کنید و با پنل مدیریت قالب آشنا شوید تا متوجه شوید که به راحتی میتوانید هر یک از قالب های وبـخـونـه را خریداری کنید و آن را شخصی سازی کنید و مدیریت کنید.  روال کار به این شکل است که شما قالب مورد نظر را ...

راه اندازی نمونه به صورت رایگان به مدت 3روز

درباره ما

درباره گروه طراحی وبسایت وبـــخـونــه  

بیشتر بخوانید

نمونه کارها

نمونه کار های شرکت طراحی سایت ایرانیان

آرشیو نمونه کارها

قالب وردپرس

آرشیو قالب وردپرس
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-6/

قالب وردپرس شرکتی فروشگاهی چندمنظوره بـرانـوش ۲

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

895000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%80%d9%85%d9%80%db%8c%d9%80%d9%86-2/

قالب وردپرس چند منظوره شـمـیـن ۲

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

665000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-5/

قالب وردپرس شرکتی-فروشگاهی چندمنظوره انـگـبین

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

565000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%da%86%d9%86%d8%af%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%80%d9%87%d9%80%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%a7/

قالب وردپرس چندمنظوره شـهـرآرا

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

895000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-4/

قالب وردپرس شرکتی-فروشگاهی چندمنظوره بـرانـوش ۱

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

895000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-2/

قالب وردپرس چند منظوره سپنتا ۲

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

574000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%da%86%d9%86%d8%af%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d9%80%d8%a7%d9%85/

قالب وردپرس چندمنظوره آرتـام

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

550000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1/

قالب وردپرس بانک اطلاعاتی چندمنظوره رهـی

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

552000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-3/

قالب وردپرس شرکتی-فروشگاهی چندمنظوره بـادرام

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

920000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%80%d9%88%d9%84%d9%80%d8%a7%d8%af/

قالب وردپرس چند منظوره پـولـاد

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

810000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%87/

قالب وردپرس چند منظوره آراه

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

580000 تومان – خرید
http://webkhooneh.ir/downloads/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c%d9%80%da%af%d9%80%d8%a7%d9%86%d9%80%d9%87/

قالب وردپرس چند منظوره یـگـانـه

مشاهده توضیحات و دمو

تعداد فروش : 0

750000 تومان – خرید

بلاگ

نظرات مشتریان ما

ما برای کسب و کارمون از قالب های این شرکت استفاده کردیم و بسیار راضی هستیم ، هم کیفیت قالب بالاست و هم با پشتیبانی‌ای که ارائه می دهند دیگه جای ابهامی برای ما وجود نداره و به راحتی سایت رو مدیریت میکنیم. رضا سعیدی

آرش پیروی، صاحب فروشگاه تی شاپ: من همیشه به دنبال بهترین ها و با کیفیت ترین ها هستم. به همین دلیل شرکت طراحی سایت ایرانیان رو برای طراحی سایتم برگزیدم. آرش پیروی

مهم ترین چیز پس از طراحی سایت پشتیبانی قوی است که شما به خوبی اون رو انجام میدید. سعید صمیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تک. فائزه رنجبر